Bomenwacht

Contactinformatie

bomenwacht.nl
Bomenwacht

Van Rietlaan 33

3461 HW Linschoten

Route plannen

Bomenwacht Nederland staat voor een toekomst waarin we efficiënt en planmatig met onze bomen in de publieke ruimte omgaan. Een wereld waarin inefficiënte en incidentele oplossingen vervangen zijn door duurzame processen met oog voor mens en milieu. Waar de investeringen vandaag bijdragen aan het oplossen van de vragen van morgen. Zo werken wij aan een Nederland waarin elke beschikbare euro volledig wordt benut om met bomen en bomenbeheer een prettige, veilige en klimaatbestendige leefomgeving te realiseren. Zo informeren wij onze klanten om waar nodig bomen, die niet te handhaven zijn, maar wel verplantbaar zijn, via Insert een nieuwe standplaats te bieden.

Projecten

Er zijn momenteel geen actieve projecten.