VAB Regio Food Valley

Contactinformatie

circulairbuitengebied.nl
VAB Regio Food Valley

Route plannen

VAB Regio Food Valley

Bekijk materialen

Wekelijks stoppen er agrarische bedrijven. Tot 2030 komt daardoor in onze regio meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. We spreken dan van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Met het VAB-programma werken de gemeenten in de regio’s Foodvalley en Amersfoort samen aan nieuwe oplossingen voor agrarische leegstand en functieverandering zoals het ontwikkelen van circulaire aanpak van de sloop van agrarische gebouwen. Ze brengen aanbieders en afnemers van gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische bebouwing bij elkaar in de Regio Foodvalley en laten zien dat circulair bouwen en slopen veel voordelen biedt.